موبو مووی

به نتیجه دلخواه نرسیدی؟

باکس آفیس

پر فروش ترین فیلم های درحال اکران

فیلم Inside Out 2

Inside Out 2

فروش آخر هفته: $101M فروش کل: $356M هفته اکران: 2
امتیاز IMDB 8.0/10 (36 هزار رای)
1
فیلم Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die

فروش آخر هفته: $19M فروش کل: $147M هفته اکران: 3
امتیاز IMDB 7.0/10 (24 هزار رای)
2
فیلم The Bikeriders

The Bikeriders

فروش آخر هفته: $9.7M فروش کل: $9.7M هفته اکران: 1
امتیاز IMDB 7.2/10 (7.1 هزار رای)
3
فیلم Kingdom of the Planet of the Apes

Kingdom of the Planet of the Apes

فروش آخر هفته: $3.8M فروش کل: $165M هفته اکران: 7
امتیاز IMDB 7.2/10 (55 هزار رای)
4
فیلم The Garfield Movie

The Garfield Movie

فروش آخر هفته: $3.8M فروش کل: $85M هفته اکران: 5
امتیاز IMDB 5.8/10 (9 هزار رای)
5
فیلم IF

IF

فروش آخر هفته: $2.7M فروش کل: $107M هفته اکران: 6
امتیاز IMDB 6.6/10 (19 هزار رای)
6
فیلم The Exorcism

The Exorcism

فروش آخر هفته: $2.5M فروش کل: $2.5M هفته اکران: 1
امتیاز IMDB 4.5/10 (1.3 هزار رای)
7
فیلم Thelma

Thelma

فروش آخر هفته: $2.3M فروش کل: $2.3M هفته اکران: 1
امتیاز IMDB 7.6/10 (1 هزار رای)
8
فیلم The Watchers

The Watchers

فروش آخر هفته: $1.9M فروش کل: $18M هفته اکران: 3
امتیاز IMDB 5.8/10 (8.3 هزار رای)
9
فیلم Rite Here Rite Now

Rite Here Rite Now

فروش آخر هفته: $1.5M فروش کل: $2.6M هفته اکران: 1
امتیاز IMDB 8.8/10 (1 هزار رای)
10